kraunasi

Viešųjų erdvių dezinfikavimas

Atliekame patalpų, gatvių ir viešųjų erdvių dezinfekciją, naikinančią virusus ir mažinančią jų sklaidą

Viešųjų erdvių (salių, baseinų, pirčių, saunų, drabužinių, persirengimo kambarių, dušų, poilsio kambarių, tualetų, kitų) paviršių dezinfekcijai naudojami tik biocidiniai produktai, autorizuoti pagal reglamentą 528/2012. Šie biocidiniai produktai turi būti skirti naudoti visuomeninės paskirties objektuose pasirinktai paskirčiai.

viesosios

Kaip parinkti dezinfekantus?

Tinkančius dušo patalpų grindims ir kilimėliams dezinfekuoti? Dušo patalpų grindys, dušo patalpose esantys kilimėliai valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėjus naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis. Tad dušo grindims, kilimėliams galima naudoti tik tokius biocidinius produktus, kurių naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad biocidinis produktas pasižymi fungicidiniu (priešgrybeliniu) poveikiu. Darbinius tirpalus gaminant iš koncentratų, būtina atsižvelgti į naudojimo instrukcijoje nurodytą darbinio tirpalo koncentraciją, kuri pasižymi priešgrybeliniu poveikiu.

 

Viešojo maitinimo įstaigos

Viešojo maitinimo įmonių paslaugomis naudojasi bene didžiausia visuomenės dalis. Šios paslaugos taip pat yra vienos rizikingiausių dėl infekcijų plitimo galimybės, nes, teikiant viešojo maitinimo paslaugas, jų kokybei įtakos turi daug veiksnių: personalo asmens higiena, aplinkos higiena, su maistu besiliečiančių paviršių higiena, kiti. Dezinfikavimą viešojo maitinimo įmonėse reglamentuoja HN 15:2005 „Maisto higiena“. Maisto tvarkymo subjektai yra priskiriami profesionalių vartotojų grupei. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, profesionalūs vartotojai turi žinoti, kokį dezinfekcinėmis savybėmis pasižymintį produktą, kada ir kokiam tikslui naudoti.

 

Biocidinius produktus viešojo maitinimo įmonėse naudoti:
personalo asmens higienai (rankų dezinfekcijai);
patalpų paviršių dezinfekcijai;
įrenginiams ir inventoriui, įrankiams, kitiems maistą liečiantiems paviršiams dezinfekuoti.

 

Kokius dezinfekantus galima naudoti viešojo maitinimo įmonėse?

Vykdant maisto verslo operatorių (maisto tvarkymo subjektų) veiklą, naudojami tik biocidiniai produktai, autorizuoti pagal reglamento 528/2012 reikalavimus, turintys galiojantį biocidinio produkto autorizacijos liudijimą. Biocidinius produktus būtina naudoti vadovaujantis naudojimo instrukcijoje, kituose lydimuosiuose dokumentuose (biocidinio produkto autorizacijos liudijime, etiketėje, medžiagos saugos duomenų lape) pateiktais nurodymais, rekomendacijomis.