kraunasi

Dažnai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai gyventojų užduodamus klausimus apie dezinfekciją.

Dažniausiai užduodami gyventojų klausimai apie patalpų valymą ir dezinfekciją.

sas

 

Kokias kolektyvines ir/arba asmens apsaugos priemones reikia rinktis, naudojant biocidinius produktus?
Visos būtinosios kolektyvinės ir asmens apsaugos priemonės nurodytos biocidinio produkto saugos duomenų lapo (SDL) 8 skirsnyje.

 

Ar būtina vykdyti incidentų ir nelaimingų atsitikimų, susijusių su biocidinių produktų gabenimu, laikymu, naudojimu, registraciją?
Taip, būtina. Visi incidentai ir nelaimingi atsitikimai turi būti registruojami.

 

Kokius biocidinių produktų dokumentus reikia laikyti darbo vietoje?
Labai svarbu, kad biocidinis produktas būtų naudojamas saugiai ir pagal paskirtį. Darbo vietoje visos biocidinių produktų talpos turi būti paženklintos etiketėmis. Prie biocidinio produkto turi būti naudojimo instrukcija (arba ši informacija pateikiama ant etiketės ir /arba papildomo informacinio lapelio) ir SDL. Visi biocidinio produkto saugą įrodantys dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

 

Ar profesionalūs vartotojai biocidinio produkto naudojimo vietoje gali savarankiškai perkelti biocidinius produktus iš originalios gamintojo pakuotės į kitą pakuotę?
Visos rinkai (taip pat ir profesionaliems vartotojams) skirtos cheminės medžiagos ir mišiniai turi būti teikiami supakuoti ir paženklinti etiketėmis su būtina informacija (informacija, kuri turi būti nurodoma etiketėje, nurodyta šių rekomendacijų skyriuje „Biocidinių produktų dokumentų valdymas“). Pakuotėje esantis biocidinis produktas turi būti ženklinamas pagal CLP reikalavimus. Informacija, kuri turi būti nurodoma etiketėje, nurodyta šių rekomendacijų skyriuje „Biocidinių produktų dokumentų valdymas“ arba ją galite rasti CLP reglamente. Tais atvejais, kai biocidinis produktas judėdamas tiekimo grandine yra perkeliamas iš originalios gamintojo pakuotės į kitokią, naujai pakuotei reikia naujų ženklinimo elementų (pvz., pasikeitė talpa, pasikeitė pagaminimo data, pasikeitė galiojimo terminas, kt.), produktas privalo būti paženklintas nauja etikete pagal CLP reglamento reikalavimus. Perkeliant biocidinį produktą iš vienos pakuotės į kitą taip, kad ženklinimo elementus reikia keisti, tai yra jie skiriasi nuo originalios etiketės, biocidinio produkto perkėlėjas naujoje etiketėje, be kitos informacijos, turi pažymėti ir savo pavadinimą bei kontaktinę informaciją arba save įvardyti kaip tiekėją, nes dabar jis turi prisiimti atsakomybę už biocidinio produkto naują pakavimą ir ženklinimą.

Ar profesionalūs vartotojai gali savo nuožiūra keisti biocidinio produkto naudojimo paskirtį, būdą, koncentracijas atsižvelgdami į savo poreikius, patirtį?
Biocidiniai produktai turi būti naudojami saugiai. Biocidinis produktas turi būti naudojamas tik pagal biocidinio produkto autorizacijos liudijime ir naudojimo instrukcijoje nurodytą paskirtį, vadovaujantis naudojimo instrukcijos nurodymais (įskaitant darbinių tirpalų koncentracijas, kontakto laikus, poveikį). Kai naudojant biocidinius produktus nesilaikoma nurodymų, yra didelė incidentų ir nepageidaujamų įvykių rizika.